Ventilatsiooni Ekspert OÜ kasutab ventilatsioonisüsteemide reguleerimiseks ja parameetrite mõõtmiseks firma TSI Incorporated (www.tsi.com) õhuparameetrite digitaalset mõõturit Velocicalc Plus 8386 ja AccuBalance 8371 Air Capture Hood.

Sisekliima parameetrite mõõtmiseks kasutab Ventilatsiooni Ekspert OÜ firma TSI Incorporated siseõhukvaliteedi mõõturit IAQ-Calc 8762. Sellega saab mõõta õhu temperatuuri, suhtelist niiskust, CO2 ehk süsihappegaasi ja CO ehk vingugaasi sisaldust õhus. Samuti võimaldab mõõteriist väljaarvutada kastepunkti, absoluutse niiskuse ja välisõhu protsentuaalse sisalduse siseõhus.

Mürataseme mõõtmiseks kasutatakse firma Quest Technologies (www.questtechnologies.com) mürataseme mõõturit Quest 2200LOW.

Ventilatsiooni Ekspert OÜ mõõteriistad võimaldavad mõõta:
õhukiirus termoanduriga 0-50 m/s
õhukiirus Pitot toruga 1,27-78,7 m/s
rõhkude vahe -1245 kuni 3735 Pa
suhteline õhuniiskus 5-95%
temperatuur -10 kuni 60°C
CO sisaldus õhus 0-500 ppm
CO2 sisaldus õhus 0-5000 ppm
helirõhutase 25-135 dBA