Ventilatsioonisüsteemid Sinu Mugavuseks

Meist

Ventilatsiooni on 2006 aasta sügisel asutatud Eesti erakapitalil põhinev osaühing, mille meeskonda kuuluvad asjatundjad omavad töökogemusi ventilatsioonisüsteemide alal alates aastast 1997. Ventilatsiooni OÜ on tunnustatud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt ja omab registreerimistunnistust L191 (ventilatsioonisüsteemide ja müra mõõtmine). Majandustegevuse registris omab Ventilatsiooni OÜ registreeringut nr EEP0 (ventilatsiooni- ja küttesüsteemide projekteerimine). Meie eesmärk on pakkuda parima hinnaga kvaliteetset ventilatsioonisüsteemide mõõte- ja reguleerimisteenust üle Eesti asuvatele firmadele ja eraisikutele. Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade reguleerimine toimub projekti alusel, selle puudumisel lähtutakse Eestis kehtivatest normidest ja eeskirjadest.

Teenused

Riistad

Ventilatsiooni Ekspert OÜ kasutab ventilatsioonisüsteemide reguleerimiseks ja parameetrite mõõtmiseks firma TSI Incorporated (www.tsi.com) õhuparameetrite digitaalset mõõturit Velocicalc Plus 8386 ja AccuBalance 8371 Air Capture Hood. Sisekliima parameetrite mõõtmiseks kasutab Ventilatsiooni Ekspert OÜ firma TSI Incorporated siseõhukvaliteedi mõõturit IAQ-Calc 8762. Sellega saab mõõta õhu temperatuuri, suhtelist niiskust, CO2 ehk süsihappegaasi ja CO ehk vingugaasi sisaldust õhus. Samuti võimaldab mõõteriist väljaarvutada kastepunkti, absoluutse niiskuse ja välisõhu protsentuaalse sisalduse siseõhus. Mürataseme mõõtmiseks kasutatakse firma Quest Technologies (www.questtechnologies.com) mürataseme mõõturit Quest 2200LOW.

Objektid

Ventilatsioonisüsteemid

Krediit Ventilatsiooniseadmete Paigaldamiseks

Mõtlete ventilatsioonisüsteemi paigaldamisele, kuid puuduvad vajalikud vahendid? Kaaluge võimalust taotleda laenu selle olulise sammu finantseerimiseks oma kodu või kontori mugava ja tervisliku õhu suunas.

Tänu meie mugavale laenuprotsessile saate lihtsalt rahastust ventilatsiooniseadmete paigaldamiseks. Meie laenupakkumiste eelised hõlmavad järgmist:

Tutvuge meie laenupakkumistega ja tagage endale juba täna puhas ja värske õhk!

Lisateavet saab siit